Wolne słowa

ŚRODA | co miesiąc | 16:00

Wolne słowa to spotkania z ciekawymi osobami z różnych przestrzeni i działań. Audycji towarzyszą przewodnie hasła, które poprzez losowanie ustalają obszar rozmów prowadzącej z gośćmi. Wychodząc z nieznanego hasła odkrywane są nowe definicje słowa. Po analizie rozmowy, wyciągane są następne przewodnie tematy. Każdy słuchacz może aktywnie włączyć się, dodając hasło. Wolne słowa to nieograniczony projekt – w słowie, kreatywności i międzyludzkich połączeniach; w obserwacji świata wewnętrznego i zewnętrznego.

→ → → → →

Zuzia Łapka (ŁAPKI) – arteterapeutka. Pracuje z wieloma formami sztuk: instalacje przestrzenne, rzeźba, ruch i ekspresja ciała w tańcu, sztuka performance. W swoich pracach łączy czasem mocno od siebie odległe dziedziny, zapraszając człowieka do pełnej interakcji ze sztuką.