Godzina sezamkowa

NIEDZIELA | co tydzień | 21:00

Audycja muzyczna, która nazwą i koncepcją nawiązuje do słynnego programu dla dzieci pt. „Ulica Sezamkowa”. Każdy odcinek trwający 60 minut ma swojego „sponsora”: literki, cyferki, piosenki na dany temat, itp. Celem jest przygotowanie bardzo zróżnicowanej porcji muzyki od rapu, soulu, techno po punk i metal, które pozornie nie mając ze sobą nic wspólnego łączą się w unikalny sposób poprzez temat danej audycji.

→ → → → →

Michał Borowski „Sezamek” prowadził w latach 2010 – 2013 oraz 2015 – 2016 autorską audycję muzyczną w Studenckim Studiu Radiowym EGIDA, która cieszyła się uznaniem i gromadziła wierne grono słuchaczy. Zawodowo zajmuje się prawem, a hobbystycznie bawi się w spikera i konferansjera oraz zbiera płyty.