Słuchowisko w Klangu

To cykl różnorodnych słuchowisk, których autorami są twórcy zaproszeni do Radia Klang. Za każdym razem prezentowane są nowe formy wyrazu. Celem cyklu jest uwrażliwienie na słowo i dźwięk, opowieść kształtowaną wprost do ucha.